HSEQ

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko i Jakość

(Health, Safety, Environment and Quality - HSEQ)

HSEQ to dla nas coś więcej niż zwykłe przepisy.

To nasz Kodeks Zaufania

Relacje między członkami załogi JC-Services opierają się na poczuciu odpowiedzialności za drugą osobę.

Tak rodzi się silne zaufanie, które przekłada się na bezpieczną i bezawaryjną realizację każdego projektu.

Pobierz broszurę

Każdemu wypadkowi można zapobiec!

Niepodważalne zasady JC-Services Crew

  1. Podczas pracy odpowiadasz zarówno za bezpieczeństwo własne oraz innych.
  2. Jeśli nie zostałeś przeszkolony, nie wykonuj danej czynności.
  3. Używając narzędzi i maszyn, rób to zawsze bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami.
  4. Oceń ryzyko przed rozpoczęciem pracy.
  5. Utrzymuj miejsce pracy w czystości.
  6. Zawsze stosuj odpowiedni sprzęt ochronny.
  7. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki pracy.
  8. Zgłaszaj wszystkie obrażenia i wypadki.
  9. Nie idź na skróty. Ściśle przestrzegaj wszystkich norm bezpieczeństwa.
  10. Będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków definitywnie skreślasz się z naszej ekipy.